8 photos

Idaho - Twin Falls Waterfall

Idaho - Twin Falls Waterfall

Idaho Capitol - House Chambers

Idaho Capitol - House Chambers

Idaho Capitol - House Chambers

Idaho Capitol - House Chambers

Idaho Capitol - Dome

Idaho Capitol - Dome

Idaho Capitol - Dome

Idaho Capitol - Dome

Idaho Capitol - Looking Down

Idaho Capitol - Looking Down

Idaho Capitol - Staircase 1

Idaho Capitol - Staircase 1

Idaho Capitol - Staircase 2

Idaho Capitol - Staircase 2